Aktualności

10 04 14

Projekt utworzenia Stowarzyszenia firm sektora usług wspólnych w Radomiu

W ramach wspierania branży BPO/SSC w Radomiu, z inicjatywy Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu, w dniu 1 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie networkingowe przedstawicieli firm sektora usług wspólnych. Głównym tematem spotkania był pomysł utworzenia Stowarzyszenia Radomskich firm sektora usług wspólnych.

Celem Stowarzyszenia będzie współpraca pomiędzy radomskimi firmami sektora BPO/SSC oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji branży zarówno w samym mieście, jak i w skali całego kraju. Członkowie stowarzyszenia będą wspólnie reprezentować interesy branży przed instytucjami rządowymi, zlecać badania rynkowe, wymieniać się informacjami oraz pozyskiwać, kształcić i rozwijać pracowników.